Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6
computer monitor

Taahütlerimiz

Firmanız tarafından hazırlanan ihracat bilgi formu tam ve eksiksiz olarak doldurulup, tarafımıza faks ve e-mail aracılığıyla en seri bir şekil de gönderildiğinde,.... Devamını Oku

Haberler

Yetkilendirilmiş Güm. Müş. ilişkin 2010/19 sayılı genelge

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun uygulanmasına ilişkin Gümrük Yönetmeliğinin 578 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile (60) Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)'nin 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen hallerde yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetki belgelerinin iptal edileceği hüküm altına alınmıştır.

Devamını Oku...

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden Duyuru

CBilindiği üzere, 5911 sayılı Kanunla değişik 4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6’ncı maddesini 10’uncu fıkrası uyarınca 2010 yılı için uygulanacak “Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” ve “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret tarifesi” ile “Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Uygulama Esasları” Müsteşarlık Makamından alınan 31.12.2009 tarihli Onay ile uygun bulunmuştur.

Devamını Oku...
blog post image